U slučaju Vaše nedoumice ili upita, ispunite formular i kontaktirati ćemo Vas u najbržem mogućem roku.

Kako do nas

Virtualna šetnja

Osnovni Podaci

Naziv
Drijen d.o.o.

Adresa
Ježdovečka 7b, 10250 Lučko, Croatia

MB

2217465

OIB

41040680817

MIBPG

  1. 236174

IBAN

HR4023600001102488167  ZAGREBAČKA BANKA

UPISNICI

  • Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala broj 803
  • Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala broj H-DRI-700014
  • Fito upisnik broj 1091
  • Ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica KLASA: UP/I-320-20/13-01/139, URBROJ: 525-09/0822-13-4

Kontakt Podaci

Tel: +385 (0)1 65 60 370

Email: info@drijen.hr