U slučaju Vaše nedoumice ili upita, ispunite formular i kontaktirati ćemo Vas u najbržem mogućem roku.

Kako do nas

Osnovni Podaci

Naziv
Drijen d.o.o.

Adresa
Ježdovečka 7b, 10250 Lučko, Croatia

MB

2217465

OIB

41040680817

MIBPG

  1. 236174

IBAN

HR4023600001102488167  ZAGREBAČKA BANKA

UPISNICI

  • Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala broj 803
  • Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala broj H-DRI-700014
  • Fito upisnik broj 1091
  • Ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica KLASA: UP/I-320-20/13-01/139, URBROJ: 525-09/0822-13-4

Kontakt Podaci

Tel: +385 (0)1 65 60 370

Email: info@drijen.hr